12 lutego 2017 sublimacyjny

Sublimacja to przemiana fazowa bezpośredniego przejścia ze stanu stałego w gazowy z pominięciem stanu ciekłego. Zjawisko odwrotne do sublimacji to resublimacja. Większość związków chemicznych nie sublimuje w normalnych warunkach. Sublimacja zachodzi w warunkach termodynamicznych tzn. w odpowiedniej temperaturze i przy odpowiednim ciśnieniu, w których dana substancja nie może istnieć w…